Patronat Politècnica Universitat de Girona (UdG)

Objectius

L’estudi, difusió, participació i col·laboració en les tasques i activitats desenvolupades per l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona amb especial atenció en impulsar aquelles tasques o serveis que incrementin la competitivitat de les empreses del territori gràcies a una bona relació entre la universitat i l’empresa.

EL PATRONAT Politècnica

Impulsem i donem suport a l'Escola Politècnica. Fomentem la relació entre les empreses i la Universitat.