Diari de Girona

CONEGUI’NS

Diari de Girona

Director: Jordi Xargayó i Teixidor
Gerent: Fèlix Noguera i Carrillo

Edició impresa

Caps de redacció: Josep Callol (Comarques i Política), David Céspedes (Girona i Suplements), Alfons Petit (Opinió i Dominical) i Oriol Puig (Edició digital).
Seccions: Laura Fanals (Girona), Jordi Roura (Esports), Daniel Bonaventura (Cultura.

Edició digital

Coordinador multiplataforma: Oriol Puig
Coordinador de continguts: Nacho García
Redacció i gestió de continguts: Miquel Cornellà