EPS Lab

EPS LAB, un espai on les empreses del territori puguin fer estudis de mercat quantitatius i qualitatius, amb un públic objectiu com l’universitari. L’objectiu principal és el d’afavorir la relació universitat i empresa.

Serveis Tècnics de Recerca

Aquest Servei té per finalitat donar suport tècnic i instrumental a la recerca i docència universitàries, i també, a les empreses públiques o privades que componen el teixit industrial de l’entorn que ho sol·licitin.

Cicle de jornades i conferències obertes a tothom

Fòrum industrial

Un dels ajuts que sistemàticament ha atorgat el Patronat és l’ajut al Fòrum Industrial de l’EPS. Es tracta d’una jornada d’una notable rellevància per a l’EPS i també per al conjunt de la UdG, en la qual empreses i institucions importants del nostre entorn (algunes d’elles membres del propi Patronat) poden entrar en contacte amb estudiants de l’EPS.

Director tècnic

Per demanda del propis patrons del Patronat i per tal de poder impulsar el full de ruta fixat des del Patronat s’ha incorporat la figura del Director Tècnic del Patronat Politècnica.

QUINA ÉS LA FUNCIÓ DEL DIRECTOR TÈCNIC?

El director tècnic ha de fer visible i difondre les accions promogudes també ha d’incrementar el patronat i la seva xarxa i afavorir la transfarència tecnològica.

Condicions Avantatjoses

Donem suport i assessorem a l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona perquè pugui seguir oferint al llarg del temps a les empreses del seu entorn: talent, formació, coneixement i serveis tecnològics d’alt valor afegit. Fomentem la relació entre la Universitat i l’empresa, per un territori més competitiu.