• Inici
  • Premis
  • Ajuts Promoció Activitat Universitària

Ajuts Promoció Activitat Universitària

Els Ajuts a la Promoció de l'Activitat Universitària (APAU) tenen com a finalitat el foment de les activitats de projecció impulsades des de l’Escola Politècnica Superior que no siguin de caràcter intern i que, per tant, comportin una col·laboració amb la societat o una incidència especial sobre aquesta, preferentment en l’àmbit de les comarques gironines.


Ajuts a la Promoció de l'Activitat Universitària - 2024 (APAU 2024)


Ajuts directes APAU 2024Convocatòria competitiva APAU 2024


L’import total d’aquesta convocatòria d’ajuts és de 10.000 euros amb càrrec a la partida “B.3.2 – Promoció de l’activitat universitària – Ajuts Convocatòria Competitiva” del pressupost 2024 del Patronat Politècnica.


La quantia de cada ajut la determinarà el Consell Executiu del Patronat. Orientativament, els ajuts concedits arribaran fins a un màxim de 3.000 euros (IVA inclòs) i no excediran del 50% del cost total de l’activitat.


Específicament, es valorarà el grau d’orientació de les activitats als aspectes següents ordenats de major a menor preferència: emprenedoria, foment de la transferència tecnològica, impacte social i cultura tecnològica.


Termini de presentació de sol·licituds: fins 30 d’abril de 2024.


Bases i sol·licitud de la convocatòria:Ajuts a la Promoció de l'Activitat Universitària - 2023 (APAU 2023)
Ajuts a la Promoció de l'Activitat Universitària - 2022 (APAU 2022)
Ajuts a la Promoció de l'Activitat Universitària - 2021 (APAU 2021)
Ajuts a la Promoció de l'Activitat Universitària - 2020 (APAU 2020)
Ajuts a la Promoció de l'Activitat Universitària - 2019 (APAU 2019)