Agrienergia

És una societat distribuïdora denergia elèctrica, amb xarxa pròpia, que transmet lenergia elèctrica fins a llocs de consum a 19 municipis de Girona.