Director Tècnic

Per demanda del propis patrons del Patronat i per tal de poder impulsar el full de ruta fixat des del Patronat s’ha incorporat la figura del Director Tècnic del Patronat Politècnica.

Un càrrec que tindrà els següents objectius:

 • VISIBILITAT I DIFUSIÓ DE LES ACCIONS PROMOGUDES:
  • Donar visibilitat, prestigi i generar el contingut necessari per a posar en valor tota la tasca del patronat dins l’escola i en la millora de la relació amb el món empresarial. Recollir la veu de l’empresari per dissenyar accions de valor
 • INCREMENTAR EL PATRONAT I LA SEVA XARXA:Augmentar la presència del patronat amb la incorporació de nous patrons i col·laboradors per enfortir el seu posicionament i poder realitzar accions de major transcendència pel territori. Incrementar els beneficis de ser patró.
 • AFAVORIR LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
  • Impulsar la transferència tecnològica entre els grups de recerca de l’Escola i les empreses del territori a través d’accions de promoció i detecció d’oportunitats.

  Si consideres oportú posar-te en contacte directament amb ell pots fer-ho a:

  direcció.patronat@eps.udg.edu