CaixaBank

CaixaBank és el banc minorista líder a Espanya, amb la base més gran de clients, una destacada fortalesa de balanç i una cultura i valors centenaris. Després de l’adquisició del banc portuguès BPI, el Grup CaixaBank consolida una posició de referència en banca detallista al conjunt d’Espanya i Portugal. El seu model de negoci es basa en l’especialització, amb una proposta de valor adaptat per a cada segment.

CaixaBank té la voluntat de ser reconegut de forma diferencial pel seu model de banca socialment responsable, i manté com a prioritats l’alta exigència en qualitat de servei, una aposta ferma per la mobilitat i la digitalització, la capacitat d’innovació, la robustesa financera i la proximitat.