Beques Patronat 

Des del Patronat volem impulsar la teva carrera professional i per això posem al teu abast la possibilitat d’obtenir una beca per a realitzar estudis de Postgrau. Valora la possibilitat d’aplicar a les Beques Josep Maria Ginés i Pous que t'ofereix el Patronat.

Són beques de prestigi i molt ben valorades per les empreses del territori. Us animem a presentar la vostra candidatura. A continuació podeu obtenir major informació sobre aquestes beques.

 

BEQUES JOSEP MARIA GINÉS I POUS

El Patronat de l’EPS va iniciar durant el curs 2010-11 les “Beques Josep Maria Ginés i Pous per a l’ampliació d’estudis universitaris (BJMGP)” que, amb caràcter anual, tenen com a objectiu el foment de l’especialització tècnica dels titulats en algun dels estudis impartits a l’Escola Politècnica Superior (EPS) de la Universitat de Girona (UdG).

Les beques JMGP s’adrecen a persones titulades a l’EPS que vulguin realitzar una ampliació d’estudis universitaris relacionada amb l’enginyeria o l’arquitectura, en qualsevol dels seus àmbits de desenvolupament. Es tracta d’unes beques orientades a cursar estudis de postgrau en qualsevol universitat estrangera i, en aquest sentit, són beques obertes a rebre propostes d’ampliació d’estudis per part dels estudiants. Independentment de l’àrea de coneixement, en aquestes beques es prioritzaran les propostes presentades per la seva orientació envers la professionalització.

 


BEQUES JOSEP MARIA GINÉS I POUS - 2024


L’Associació de Patronat de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona, convoca l’any 2024 la tretzena edició de les Beques Josep Maria Ginés i Pous per a l’ampliació d’estudis universitaris (BJMGP) que, amb caràcter anual, tenen com a objectiu el foment de l’especialització tècnica dels titulats en algun dels estudis impartits a l’Escola Politècnica Superior (Politècnica) de la Universitat de Girona (UdG).


Les beques Josep Maria Ginés i Pous s’adrecen a persones titulades a la Politècnica i s’atorgaran per a realització d’una ampliació d’estudis universitaris relacionada amb l’enginyeria o l’arquitectura, en qualsevol dels seus àmbits de desenvolupament.


El Patronat Politècnica convoca un màxim de 2 beques per cursar estudis de postgrau, durant el curs 2024-2025 o el curs 2025-2026, en qualsevol universitat estrangera. La possibilitat d’atorgament de 2 beques estarà condicionada a la presentació d’un  nombre de candidatures vàlides superior a 10. En cas que el nombre de candidatures presentades vàlides sigui igual o inferior a 10, només hi haurà possibilitat d’atorgament d’una única beca.


Els candidats que rebin una beca s’han d’incorporar a les universitats respectives durant el curs 2024-2025 o el curs 2025-2026.


La convocatòria comprèn qualsevol àrea de coneixement relacionada amb l’enginyeria o l’arquitectura. Independentment de l’àrea de coneixement, es prioritzaran les propostes d’ampliació d’estudis per la seva orientació professionalitzadora.


La dotació global corresponent a aquesta convocatòria del 2024 és de fins a 28.000 € i la dotació màxima de cada beca serà de fins a 14.000 €.


La convocatòria s’obre el dia de la seva publicació i es tanca el dia 30 d’abril de 2024.


Bases i sol·licitud de la convocatòria 2024 de les beques JMGP:BEQUES JOSEP MARIA GINÉS I POUS - 2023
BEQUES JOSEP MARIA GINÉS I POUS - 2022
BEQUES JOSEP MARIA GINÉS I POUS - 2021
BEQUES JOSEP MARIA GINÉS I POUS - 2020
BEQUES JOSEP MARIA GINÉS I POUS - 2019
BEQUES JOSEP MARIA GINÉS I POUS - 2018