Anduril Inv, SL

ANDURIL INV SL és una empresa “en constitució” localitzada a GIRONA dedicada a promoure, constituir, organitzar, explotar, adquirir i prendre participacions en el capital social i/o patrimoni de tota classe de societats mercantils o civils, associacions o empreses, ja siguin industrials, comercials, de serveis o de qualsevol altre tipus, tant nacionals com estrangeres.