Cafès Cornellà

La missió de Cafès Cornellà es basa a subministrar productes, ingredients i sistemes perquè, juntament amb els professionals del sector HORECA, puguin proporcionar satisfacció al consumidor final amb el consum de begudes —calentes o fredes— elaborades a partir d’una extensa gamma de components deshidratats, amb el cafè torrat com a principal.

La satisfacció del consumidor s’haurà de prestar mitjançant la preparació, una per una, de tasses perfectes amb unes qualitats organolèptiques i tècniques superiors a la mitjana. Avaluable per mitjà del patró sensorial estàndard.

Aquesta satisfacció obtinguda per l’aplicació d’un mètode específic proporcionarà més rendibilitat als negocis respectius, tant de l’operador HORECA com de Cafès Cornellà.

“Aspirem a ser el proveïdor predilecte de cafè i dels altres productes que comercialitzem i convertir-nos en el col·laborador especialitzat del sector de l’hostaleria.”