Fundació Salut Empordà

La Fundació Salut Empordà és una entitat sense ànim de lucre amb més de 700 anys d’història, ubicada a la ciutat de Figueres (Alt Empordà). Gestiona tres nivells assistencials: l’Hospital de Figueres (atenció especialitzada), el Centre Sociosanitari Bernat Jaume (atenció sociosanitària) i l’ABS l’Escala (atenció primària). Recentment, ha incorporat la Clínica Santa Creu de Figueres, que ofereix atenció al client privat i a mútues.

La Fundació compta amb més de 900 professionals i amb un pressupost aproximat de 60 milions d’euros. Té com a missió ser un agent de salut i benestar per atendre les necessitats de la població de l’Alt Empordà.