Contactar

Per a més informació, omple el següent formulari, en breu ens posarem en contacte amb tu.

  • Les dades personals d'aquest formulari formaran part d’un fitxer del Patronat de l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona, amb la finalitat de gestionar la consulta realitzada. De conformitat amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les persones afectades podran exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oblit, limitació del tractament, oposició, portabilitat i a no ser objecte de decisions individuals automatitzades, en els termes que estableix el Reglament (UE) núm. 2016/679, General de Protecció de Dades i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i Garantia de Dret Digitals, respecte a les seves dades personals adreçant-se al Patronat de l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona - C/ Maria Aurèlia Capmany, 61 - 17003 Girona, Ref. Protecció de dades.

  • [recaptcha]

  • Direcció

   Edifici PI – Campus de Montilivi
   C/ Maria Aurèlia Capmany, 61
   E-17003 Girona