Activitats Principals

Des dels inicis el Patronat dirigeix tots els seus esforços cap a tres tipologies d’activitats. En primer lloc hi han les activitats que ajuden o impulsen diferents iniciatives vinculades directament amb l’Escola Politècnica Superior. En Segon lloc hi han les activitats que impulsem dirigides exlcusivament a les empreses de l’entron d’influència de la Universitat de Girona i en particular als nostres patrons. Finalment, en tercer lloc i més important, aquelles activitats que uneixen i on hi participen tant membres de l’Escola com del teixit empresarial del territori.