ABM

ABM, Serveis d’Enginyeria i Consulting, S.L.U., és una empresa consultora dedicada a l’enginyeria de l’aigua, a l’enginyeria civil I urbana, i a la construcció industrial.

Mitjançant la definició de la seva política de qualitat, medi ambient i prevenció de riscos, es compromet a orientar totes les activitats de l’empresa cap a la consecució dels següents objectius:

L’EXCEL·LÈNCIA EN EL TREBALL, LA SATISFACCIÓ DEL CLIENT I LA REALITZACIÓ DE LES SEVES ACTIVITATS DE FORMA RESPECTUOSA AMB EL MEDI AMBIENT, PROTEGINT LA SEGURETAT I SALUT DELS SEUS COL·LABORADORS , PROVEÏDORS I CLIENTS.

La consecució d’aquests objectius bàsics depèn de la motivació, compromís, formació contínua, participació i treball en equip de tots els col·laboradors d’ABM, Serveis d’Enginyeria i Consulting, S.L.U. Per aquest motiu, la direcció posa a disposició de tots els col·laboradors tots els mitjans necessaris per dur-los a terme.