dset Solutions

Des de la seva fundació l’any 2004 al campus de la Universitat de Girona, DSET va experimentar un ràpid procés de creixement que els va portar a establir-se el 2009 al Parc Científic i Tecnològic de la UdG, des d’on inicien el procés de consolidació del projecte i afronten els nous reptes de futur.

A DSET treballen per oferir solucions tecnològiques integrals per a millorar l’eficiència dels seus clients, fonamentades en tres pilars essencials i interrelacionats: software, sistemes, i recerca continua. No entenen la seva feina sense donar aquesta solució global i completa que proporcioni sempre valor afegit. I no ho aconseguirien sense l’equip humà que hi ha al darrere: un equip jove, qualificat i altament especialitzat.

El seu objectiu és aplicar la tecnologia en les àrees on aporten clarament un avantatge competitiu. Això els ha portat a especialitzar-los en diferents sectors dels quals han adquirit l’experiència i el coneixement. Avui dia DSET està organitzada en tres divisions: DSET Energy (eficiència energètica), DSET Education (sector educatiu), i DSET Company (gestió empresarial).