El grup de recerca eXiT (Enginyeria de Control i Sistemes Intel·ligents) de l'Institut d'Informàtica i Aplicacions (IIiA) de la Universitat de Girona (UdG) participarà en el projecte europeu de quatre anys de durada HIT2GAP (Highly Innovative Building Control Tools Tackling the Energy Performance Gap), que té com a objectiu trobar noves eines i metodologies per monitoritzar, avaluar i finalment reduir el consum energètic dels edificis i dels blocs d’edificis.

El projecte, finançat durant quatre anys pel programa Horizon 2020 a través de la convocatòria Energy-efficient Buildings, s'iniciarà el pròxim mes de setembre. Aportarà la seva àmplia experiència en sistemes intel·ligents de monitorització energètica en el projecte HIT2GAP, que compta amb un consorci de treball format per 22 entitats.

A partir de l'anàlisi i tractament de dades de rendiment energètic d'edificis, HIT2GAP desenvoluparà una nova generació d'eines de seguiment i control que permetran una millor comprensió del comportament dels edificis per optimitzar-ne el rendiment amb l'objectiu de reduir el consum en un 20%. El grup eXiT aporta al projecte la seva experiència en mineria de dades per al descobriment de coneixement (DMKD), i mètodes de monitorització multivariant que s'aplicaran a analitzar el comportament dels edificis i els seus usos respecte al consum energètic.

El projecte està coordinat pel centre tecnològic francès NobaTek i compta amb un consorci format per 22 socis entre universitats, centres de recerca i empreses. El grup eXiT ha tingut un paper rellevant en la definició conceptual del projecte i n'ha estat un dels impulsors, juntament amb el centre tecnològic EURECAT-ASCAMM.

Accedeix al web eXit.