President Sr. Jaume Juher Roberlo, SA
Vicepresident  Sr. Francesc Xavier Gómez Casademont, SA
Secretari Sr. Abel Paulet Industrial Sagarra, SL
Tresorer Sr. Jaume Fàbrega Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Girona
Vocals
Dr. Joaquim Salvi Mgfc. Rector UdG (membre nat)
Dra. M. Àngels Pèlach Il·lma. Directora EPS (membre nat)
Sr. Rafael Aguilera Sistemes Informàtics Icon, SL
Sra. Rosa Núria Aleixandre Consell Social de la UdG
Sr. Narcís Bartina Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Girona (CETIG) i Distec, SA
Sra. Mariona Bellvehí Selec Envàs 2004, SL Unipersonal
Sr. Josep M. Coll Gremi de Promotors i Constructors d'Edificis de Girona
Sr. Jaume Guàrdia Productos Concentrol, SA
Sr. Joan Juanals Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya - Demarcació de Girona
Sr. Albert Martínez CasmarPal Grup
Sr. Lluís Periañez Miquel Alimentació Group, SAU
Sr. Lluís Vilanova Tavil Ind, SAU

 

RENOVACIÓ DEL CONSELL EXECUTIU - ELECCIONS 2016

Recull d'informació sobre les Eleccions 2016 de renovació de membres no nats del Consell Executiu de Patronat: