• Inici
 • Actualitat
 • Premi a l’Emprenedoria Patronat Politècnica Consell Social

Premi a l’Emprenedoria Patronat Politècnica Consell Social

Publicat el 10/04/2024

El Patronat Politècnica, juntament amb el Consell Social de la UdG, convoca la 1a edició del “Premi a l’Emprenedoria Patronat Politècnica – Consell Social UdG” (PEPPCS 2024) d’acord amb les bases següents:

1. CONTINGUT DEL PROJECTE

Els Treballs Final de Grau (TFG) o Treballs Final de Màster (TFM) en qualsevol dels estudis que s’imparteixen a les facultats i escoles de la Universitat de Girona, exceptuant els estudis de l’Escola Politècnica Superior, del curs acadèmic 2023/24 que estiguin relacionats amb l’emprenedoria en qualsevol de les seves vessants.

En l’àmbit universitari, l’emprenedoria es refereix a la capacitat dels estudiants per identificar oportunitats, desenvolupar idees innovadores i aplicar habilitats i coneixements adquirits durant la seva formació acadèmica per crear projectes, iniciatives o empreses amb impacte positiu. Implica la capacitat d’assumir riscos calculats, la creativitat per resoldre problemes i la resiliència davant dels reptes. En aquest context, l’emprenedoria no es limita únicament a la creació de noves empreses o serveis, sinó que abasta qualsevol esforç orientat a la generació de valor, ja sigui en l’àmbit empresarial, científic, educatiu, social o cultural.

2. DOTACIÓ ECONÒMICA I ALTRES

S’ofereix 1 premi únic dotat amb 1.500 euros, sense possibilitat que sigui declarat desert.

Els TFG/TFM participants podran tenir més d’una persona autora. En cas de resultar premiat un TFG/TFM amb vàries persones autores, l’import corresponent al premi es repartirà a parts iguals entre el conjunt de persones autores del TFG/TFM.

S’entregarà també un diploma acreditatiu a les persones autores i als respectius professors/es tutors/es del TFG/TFM guanyador.

L’import del premi quedaran sotmesos a les obligacions fiscals oportunes; l’import corresponent a aquestes obligacions fiscals serà assumit pel Patronat Politècnica.

3. JURAT

El Jurat estarà constituït per membres del Patronat Politècnica i del Consell Social UdG, i podrà comptar amb l’assessorament de professionals especialitzats de reconeguda vàlua en diversos àmbits. Les decisions del Jurat seran inapel·lables.

El jurat valorarà les candidatures de TFG/TFM presentades d’acord amb els descriptors i conceptes següents:

En l’àmbit universitari, l’emprenedoria es refereix a la capacitat dels estudiants per identificar oportunitats, desenvolupar idees innovadores i aplicar habilitats i coneixements adquirits durant la seva formació acadèmica per crear projectes, iniciatives o empreses amb impacte positiu. Implica la capacitat d’assumir riscos calculats, la creativitat per resoldre problemes i la resiliència davant dels reptes. En aquest context, l’emprenedoria no es limita únicament a la creació de noves empreses o serveis, sinó que abasta qualsevol esforç orientat a la generació de valor, ja sigui en l’àmbit empresarial, social o cultural.

4. ENTREGA DELS PREMIS

El Premi a l’Emprenedoria Patronat Politècnica – Consell Social UdG, s’entregarà en el marc de l’acte de lliurament de premis de la 30a edició dels “Premis Patronat Politècnica – Projectes Final de Carrera”.

5. INSCRIPCIÓ

L’estudiantat de la UdG que vulgui presentar el seu Treball Final de Grau (TFG) o Treball Final de Màster (TFM) a aquesta convocatòria, haurà d’enviar, abans del dia 30 de setembre de 2024 a les 19:00 h, la següent documentació:
– Sol·licitud d’inscripció omplerta a través del formulari electrònic que es facilitarà a la web del Patronat Politècnica.
– Document digital del TFG o TFM. Format: 1 únic document PDF compartit al núvol. Veure instruccions/requisits al final (*).
– Un extracte (A) del TFG o TFM, en DIN A-4, de 3 a 10 fulls, en català o castellà. Format: document PDF enviat a través del formulari electrònic de sol·licitud.
– Un extracte (B) del TFG o TFM, en format normalitzat d’entre 30 i 45 línies, en català. Format: document Word omplert i enviat a través del formulari electrònic de sol·licitud. La plantilla per elaborar aquest document estarà disponible a la web
– Fotografia color mida carnet en format JPG enviada a través del formulari electrònic de sol·licitud.
– Vídeo de presentació del TFG/TFM. L’objectiu d’aquest vídeo és poder fer una millor explicació del TFG/TFM al jurat. L’elaboració del vídeo és obligatòria per optar al premi d’aquesta convocatòria. Veure instruccions/requisits al final (**).
– Pòster de presentació/resum del TFG/TFM. L’elaboració del pòster és obligatòria per optar al premi d’aquesta convocatòria. Veure instruccions/requisits al final (***).

Les plantilles i/o models per elaborar aquests documents estaran disponibles a l’apartat dels Premis Patronat a la pàgina web del Patronat Politècnica. Aquesta documentació s’haurà de registrar a través del formulari electrònic que facilitarà el Patronat Politècnica a través de la seva web a l’apartat dels
Premis Patronat (https://patronateps.udg.edu/premis/premis-patronat/).

En el cas de projectes desenvolupats en el marc d’intercanvis ERASMUS o SÒCRATES, es podrà presentar la còpia del projecte en anglès o francès.
La inscripció serà vàlida només si el treball ha rebut la qualificació d’aprovat o superior, a la Universitat de Girona, en qualsevol de les convocatòries del curs acadèmic 2023/24 i si compleix les normes de presentació establertes per aquest tipus de treballs.

També et pot interessar

 • El Patronat de la Politècnica celebra 50 anys amb un plenari dinàmic i amb una visió optimista de futur

  El Patronat de la Politècnica celebra 50 anys amb un plenari dinàmic i amb una visió optimista de futur

 • 2a edició Premi Transició Energètica de Girona

  2a edició | Premi Transició Energètica de Girona

 • Comexi i la UdG creen un sistema amb IA per optimitzar la impressió flexogràfica

  Comexi i la UdG creen un sistema amb IA per optimitzar la impressió flexogràfica

 • Acebsa al Patronat Politècnica

  Acebsa al Patronat Politècnica

 • Convocatòria cupons Patronat

  Convocatòria cupons Patronat

Notícies relacionades