• Inici
 • Actualitat
 • Oberta la convocatòria pels ajuts IDI a plans d’innovació i sostenibilitat en l’àmbit de la indústria manufacturera

Oberta la convocatòria pels ajuts IDI a plans d’innovació i sostenibilitat en l’àmbit de la indústria manufacturera

Publicat el 19/05/2022

El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme ha obert la convocatòria dels ajuts a plans d’innovació i sostenibilitat en l’àmbit de la indústria manufacturera, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Aquesta convocatòria té com a objectiu donar suport a actuacions en innovació i sostenibilitat que permetin potenciar el sector industrial tenint en compte tant el context de sortida de la crisi derivada del COVID-19 com la necessitat d’una recuperació en clau ecològica, sobre la base de la neutralitat climàtica i la protecció ambiental.

Els plans d’innovació i sostenibilitat objecte d’aquest ajut hauran d’estar associats a alguna de les dues línies d’actuacions diferents que s’estableixen:

Línia de Recerca, Desenvolupament i Innovació, en la que s’inclouen les següents tipologies de projectes:

Investigació industrial: encaminada a adquirir nous coneixements i aptituds útils per desenvolupar nous productes, processos o serveis o millorar considerablement els ja existents

Desenvolupament experimental: ús de coneixements científics, tecnològics o empresarials ja existents per tal d’elaborar plans o dissenys de productes, processos o serveis nous, modificats o millorats

Projectes d’innovació en matèria d’organització: aplicació d’un nou mètode organitzatiu a les pràctiques comercials, l’organització del centre de treball o les relacions exteriors

Projectes d’innovació en matèria de processos: aplicació d’un mètode de producció o subministrament nou o significativament millorat, inclosos canvis significatius en quant a tècniques, equips o programes informàtics

Línia d’Innovació en Sostenibilitat i Eficiència Energètica: Inclou inversions de caràcter innovador destinades a la protecció del medi ambient i inversions en mesures d’estalvi energètic o energies renovables.

Beneficiaris

Podran acollir-se als ajuts les societats amb personalitat jurídica pròpia, legalment constituïdes a Espanya i degudament inscrites en el registre corresponent, que desenvolupin una activitat industrial i que no formin part del sector públic, amb independència de la seva grandària.

Quantia

Els ajuts concedits en el marc d’aquesta convocatòria podran tenir la forma de préstec, subvenció o una combinació de les dues modalitats. El finançament total a concedir serà com a màxim del 80% del pressupost finançable. Els préstecs reemborsables a concedir tindran un tipus d’interès del 0% amb un termini d’amortització total de 10 anys amb 3 de carència.

L’import de l’ajut a concedir en forma de subvenció serà com a màxim:

Del 50% del pressupost finançable en el cas de les petites empreses

Del 20% del pressupost finançable en el cas de les mitjanes empreses

Del 10% del pressupost finançable en el cas de les grans empreses per als projectes de la Línia de Sostenibilitat i Eficiència Energètica i els d’investigació industrial o de desenvolupament experimental de la Línia de Recerca, Desenvolupament i Innovació

Del 5% del pressupost finançable en el cas de les grans empreses per als projectes d’innovació en matèria d’organització i processos de la Línia de recerca, Desenvolupament i Innovació

El pressupost total corresponent a la convocatòria per a l’any 2022 és de 150.000.000 d’euros dels quals 91.000.000 seran en forma de préstec reemborsable i 59.000.000 en forma de subvenció.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds s’inicia el dia 10 de maig del 2022 i finalitzarà el dia 31 de maig del 2022.

Consulta’n tots els detalls a la pàgina de la convocatòria.

 

També et pot interessar

 • Convocatòria cupons Patronat

  Convocatòria cupons Patronat

 • Cdmon al Patronat Politècnica

  Cdmon al Patronat Politècnica

 • Grup Morera al Patronat Politècnica

  Grup Morera al Patronat Politècnica

 • Plenari 2024 i Actes de celebració dels 50 anys del Patronat Politècnica

  Plenari 2024 i Actes de celebració dels 50 anys del Patronat Politècnica

 • Grups de Recerca – LEPAMAP PRODIS

  Grups de Recerca – LEPAMAP PRODIS

Notícies relacionades