Grups de Recerca

Llistat dels grups de recerca que des del Patronat impulsem per afavorir la transferència tecnològica cap el món empresarial. Es tracta de grups consolidats amb estructura i molta experiència internacional en elaboració de convenis en R+D o serveis dirigits a empreses.

11 dels 13 grups promocionats formen part de la xarxa TECNIO, la marca que ha creat la Generalitat des d’ACCIO per identificar els principals centres i agents experts en investigació aplicada i transferència tecnològica de Catalunya.