Grups de Recerca – LEPAMAP PRODIS

Publicat el 10/06/2024

El Laboratori de Materials Sostenibles i Disseny del Producte, LEPAMAP-PRODIS, és un grup de recerca de la Universitat de Girona format per un equip multidisciplinari d’enginyers i científics que treballen en l’àmbit dels materials i processos sostenibles.

Està format per 30 membres i les principals àrees d’expertesa són el desenvolupament de materials sostenibles a partir de materials lignocel·lulòsics, els materials compostos de matriu termoplàstica, fabricació additiva amb nous materials, processos de reciclatge, valorització de residus i nanomaterials cel·lulòsics avançats, així com la implementació d’estratègies d’eco-disseny de producte i modelització de processos.

Des de la seva creació, el grup ha participat en nombrosos projectes nacionals i internacionals, així com en projectes de transferència tecnològica amb diversos sectors productius.

Quines són les seves activitats principals?

El grup de recerca LEPAMAP-PRODIS desenvolupa projectes orientats a incrementar la circularitat dels processos i productes, així com cercar alternatives renovables a materials derivats del petroli sota els principis de la bioeconomia circular. El grup és actiu en recerca fonamental i aplicada, així com en l’acompanyament a les indústries en l’adopció i implementació d’estratègies per incrementar la seva sostenibilitat.

Com ajuden a les empreses?

Alhora, el grup compta amb un Laboratori de Contacte Alimentari, acreditat per ISO 17025, que avalua la conformitat d’envasos de plàstic i paper per estar en contacte amb aliments.

En matèria de transferència de tecnologia, el grup treballa en permanent col·laboració amb les empreses, cercant l’encaix entre les necessitats i els nous desenvolupaments, de forma transparent i fomentant una comunicació fluida per maximitzar el retorn de la inversió en RDI.

Com poden col·laborar?

LEPAMAP-PRODIS té àmplia experiència en diverses tipologies de col·laboracions, tals com:

 • Serveis de caracterització i anàlisi.
 • Projectes claus en mà.
 • Projectes consorciats universitat-empresa mitjançant finançament competitiu.
 • Convenis de col·laboració de llarga durada.
 • Doctorats Industrials.
 • Captació de finançament per dur a terme projectes de RDI.

Casos d’èxit de transferència de tecnologia

Creiem fermament que l’èxit de la transferència de tecnologia es fonamenta en la confiança mútua i una comunicació efectiva. Aquests son dos exemples de casos d’èxit:

 • Doctorat Industrial amb Noel Alimentària SAU. Mitjançant l’ajut de Doctorats Industrials de l’AGAUR, s’ha desenvolupat un projecte en l’àmbit de la substitució de plàstics d’un sol ús en embalatge alimentari. S’han obtingut embalatges de paper amb propietats barrera a gasos i líquids molt properes a les que actualment ofereixen els sistemes de plàstic multicapa essent, alhora, reciclables en un procés de fabricació de paper reciclat. Aquests papers compten amb un recobriment basat en una emulsió desenvolupada pel grup LEPAMAP-PRODIS que pot ser aplicada en superfícies planes i tridimensionals.
 • Projecte Prova de Concepte (VALORCON-NC). Mitjançant un ajut del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, s’ha desenvolupat un projecte en l’àmbit de la producció i aplicació en entorns de rellevància industrial de nanofibres de cel·lulosa per reduir el consum de reactius químics a la indústria paperera, incrementant la sostenibilitat dels processos i obtenint productes paperers amb característiques superiors a les originals. El projecte s’ha desenvolupat per paper reciclat de línia marró i paper tissú, essent extrapolables a altres tipologies de paper.

El grup LEPAMAP-PRODIS ha treballat amb empreses del sector paperer, de cel·luloses emmotllades, materials compostos, biomedicina, i agroalimentari, entre d’altres.

Si t’interessa saber més sobre LEPAMAP PRODIS, no ho dubtis i participa en la càpsula de 30’ on podràs conèixer el grup de recerca amb més profunditat i saber les oportunitats de col·laboració que ofereix:
Data: 20/06/2024
Hora: 10:00 h
Ponent: Marc Delgado Aguilar
Enllaç videoconferència

Inscriu-te en aquest enllaç.

També et pot interessar

 • Convocatòria cupons Patronat

  Convocatòria cupons Patronat

 • Cdmon al Patronat Politècnica

  Cdmon al Patronat Politècnica

 • Grup Morera al Patronat Politècnica

  Grup Morera al Patronat Politècnica

 • Plenari 2024 i Actes de celebració dels 50 anys del Patronat Politècnica

  Plenari 2024 i Actes de celebració dels 50 anys del Patronat Politècnica

 • Grups de Recerca - VICOROB

  Grups de Recerca – VICOROB

Notícies relacionades