• Inici
 • Actualitat
 • Ajuts a Ecosistemes d’Innovació – Next Generation EU

Ajuts a Ecosistemes d’Innovació – Next Generation EU

Publicat el 10/01/2024

“Next Generation EU” és un pla de recuperació econòmica dissenyat per la Unió Europea per abordar els reptes derivats de la pandèmia de la COVID-19. Dins d’aquest marc, s’han establert ajudes específiques pels Ecosistemes d’Innovació.

Aquestes ajudes tenen com a objectiu impulsar la innovació i la competitivitat en diversos sectors, fomentant la col·laboració entre empreses, centres de recerca i altres actors rellevants.

El Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI), organisme adscrit al Ministeri de Ciència i Innovació, ha obert la convocatòria d’ajuts destinats a Ecosistemes d’Innovació.

La convocatòria té com a objectiu fomentar l’arribada a l’entorn econòmic i social de les capacitats tecnològiques desenvolupades pels Centres i Instituts Tecnològics d’Excel·lència “Cervera” fomentant la valorització i la contribució a la consolidació d’ecosistemes innovadors.

Aquesta convocatòria s’emmarca en la inversió 5 del component 17 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que fa referència a la “Transferència de coneixement”.

 

Beneficiaris

Podran acollir-se a aquests ajuts les agrupacions formades per un mínim de quatre i un màxim de vuit de les entitats següents:

 1. Empreses, entenent com a tals totes aquelles entitats que exerceixin una activitat econòmica, independentment de la seva forma jurídica i finançament.
 2. Organismes públics de recerca.
 3. Universitats i els seus instituts universitaris de recerca.
 4. Instituts de recerca sanitària acreditats.
 5. Centres Tecnològics d’àmbit estatal i Centres de Suport a la Innovació Tecnològica d’àmbit estatal que estiguin inscrits al registre corresponent.
 6. Associacions i fundacions.
 7. Administracions públiques (l’Administració General de l’Estat, les Administracions de les CCAA i l’Administració Local) i les entitats de dret públic vinculades o dependents de les diferents administracions públiques.

 

Actuacions subvencionables

Seran objecte d’aquest ajut les activitats següents, desenvolupades per l’agrupació gestora de l’ecosistema:

 1. Les activitats destinades a facilitar la col·laboració, l’intercanvi d’informació i la prestació o canalització de serveis especialitzats i personalitzats de suport a les empreses.
 2. La comercialització de l’agrupació per augmentar la participació de noves empreses o organitzacions i reforçar la visibilitat.
 3. La gestió de les instal·lacions de l’agrupació, l’organització de programes de formació, tallers i conferències per fomentar l’intercanvi de coneixements i el treball en xarxes, així com la cooperació transnacional.

 

Despeses subvencionables

Seran objecte d’aquest ajut els costos relacionats amb el desenvolupament i execució de les activitats per a les quals hagin estat concedides.

En concret, seran subvencionables les despeses següents:

 • Despeses de personal, tant personal propi com de nova contractació.
 • Despeses d’adquisició de material fungible, subministraments i productes similars.
 • Costos de subcontractació d’activitats.
 • Costos de gestió de les instal·lacions d’ús compartit.
 • Despeses d’assessorament, realització d’estudis, difusió, esdeveniments i publicitat.
 • Despeses de formació del personal associat a l’actuació.
 • Costos d’inscripció en congressos, seminaris, conferències, jornades tècniques i similars.
 • Altres despeses administratives.
 • Costos indirectes.

 

Quantia

La quantia individualitzada dels ajuts d’aquesta convocatòria, en forma de subvenció, es determinarà en funció del cost finançable real del projecte i de la disponibilitat pressupostària. En tot cas, la intensitat màxima de l’ajut serà del 50% dels costos elegibles.

El pressupost total destinat a aquesta convocatòria és de 13.340.000 euros dels quals 3.000.000 es reserven per fomentar els ecosistemes d’innovació en l’àmbit aeroespacial.

 

Termini

El termini de presentació de sol·licituds comença el dia 11 de gener de 2024 i finalitzarà el dia 12 de març de 2024 a les 12:00 hores.

 

Enllaços

Més informació

Bases reguladores (document .PDF)

Convocatòria (document .PDF)

Consulta els detalls d’aquesta convocatòria

Ajuts a Ecosistemes d’Innovació - Next Generation EU

També et pot interessar

 • Judith Viader és guardonada per CaixaBank amb el Premi Empresària

  Judith Viader és guardonada per CaixaBank amb el Premi Empresària

 • La càrnia garrotxina Noel augmenta un 16% les vendes

  La càrnia garrotxina Noel augmenta un 16% les vendes

 • La catalana TMCOMAS fa el salt al sud d'Europa i obre nova filial a França

  La catalana TMCOMAS fa el salt al sud d’Europa i obre nova filial a França

 • Girona crea més d’un terç de l’ocupació industrial a Catalunya

 • Presentació de nous equips: Reòmetre rotacional Anton Paar MCR 302e

  Presentació de nous equips: Reòmetre rotacional Anton Paar MCR 302e

Notícies relacionades