El Patronat tradicionalment ha donat sempre suport econòmic als cicles de conferències que cada curs ha organitzat l’EPS. En els darrers anys, a part del suport econòmic, el Patronat ha començat a actuar també com a emissor de propostes de conferències o com a promotor d’algunes conferències en concret. És a dir, des d’un punt de vista general, el Patronat ha incidit per tal que algunes d’aquestes conferències puguin ser interessants per a un públic més ampli que la pròpia comunitat universitària, tant pels seus continguts com per l’horari i lloc on s’organitzin.