Benvolguts, des d'ACCIO el passat divendres 2 de juny ens van presentar els diferents ajuts previstos per aquest 2017 entorn als projectes d'innovació i desenvolupament tecnològic. Us passem un recull de les 3 tipologies d'ajuts que més us poden interessar. Restem a la vostra disposició per facilitar-vos el contacte amb els grups de recerca adequats i vestir el projecte conjuntament.

Cupons d'innovació

Projectes amb import de fins a 15000€ amb un ajut subvencionat a fons perdut del 80% fins a un màxim de 6000€.

Ajut no competitiu. L'assoleix el primer que presenta sempre i quant el projecte presentat sigui adequat. Màxim 1 per empresa i convocatòria.

Empresa de més de 5 treballadors amb seu a Catalunya.

El cupó s'ha d'utilitzar amb un proveïdor tecnlògic que sigui un centre Tecnio o un agent acreditat per programes d'ACCIO

Innotech

Nou ajut que sortirà a finals d'estiu.

Projectes entre 30.000€-150.000€ on la part de subvenció a fons perdut pot variar del 35-70%.

Va dirigit a projectes amb proveïdor Tecnio.

Ajut competitiu.

Nuclis

    Locals.-

Empresa de forma individual amb més de 5 treballadors es presenta. Projectes a partir de 200.000€ amb subvenció a fons perdut d'entre 45-50%. En funció si el projectes és més R+D+i o més desenvolupament.

Va dirigit a tots els centres de recerca de la UdG, no cal ser Tecnio.

Despeses subvencionables: Personal / Grups de Recerca / Equipaments / 15% costos indirectes sense justificació

Ajut competitiu i molt demandat.

    Col·laboratius.-

Imports projectes a partir de 5000€. Dos empreses implicades en el projecte. Rati entre empreses ha de ser de 70/30 com a màxim.

És pot imputar a despeses 8000€ en gastos de gestió del projecte.

Ajut competitiu i amb majors possibilitat d'atorgament.