Iniciem l'any amb bones notícies ja que incorporem dins el Patronat un grup empresarial important com és GBI SERVEIS SAU.GBI Serveis desplega la seva activitat en el camp de la gestió dels residus, que abasta la planificació, execució i explotació d’instal·lacions de tractament, reciclatge i dipòsit i la recollida domiciliària de les diverses fraccions que composen els residus municipals. Així mateix es dedica a la neteja viària, al disseny, implantació, manteniment i neteja de parcs infantils i a la prestació i gestió d’una àmplia gamma de serveis municipals.

Els serveis prestats tenen una incidència directa en els ciutadans i en l’entorn urbà, per això GBI Serveis, SAU treballa per donar resposta a les expectatives dels seus clients i dels usuaris i procura establir-hi relacions de confiança i col·laboració mútues per tal de garantir la qualitat i l’eficiència dels serveis, la implicació responsable de tots els agents i la rendibilitat dels recursos que s’hi destinen.

Dins el grup, podem trobar les següents empreses:

Cator: Catalana de tractaments d'olis residuals

Sircat: Serveis integrals de residus de Catalunya

TELWESA: Tratamientos Efluentes Líquidos Wehrle

EDA Instalaciones y energia

Per a més informació podeu consultar el seu web: http://www.grup-gbi.com/