Els Serveis Tècnics de Recerca (STR) de la UdG són els serveis cientificotècnics generals de la Universitat. Van néixer l’any 1993, amb l’esperit d’aglutinar els grans instruments que, per les seves característiques de complexitat, d'aplicació, d'interdisciplinarietat i cost elevat, podien donar servei a diferents grups de recerca.

Aquests serveis calia que fossin d’ús compartit a fi d’optimitzar-ne l'ús, rendibilitat i amortització, i són duts a terme per personal tècnic especialitzat que garanteix, en tot moment, un funcionament, manteniment i ajust òptims.

L'usuari, tant universitari com privat, pot fer un ús continuat d’unes eines complexes, sense tenir l’obligació d’haver de preocupar-se del seu manteniment i ajust.

Aquest servei té per finalitat donar suport tècnic i instrumental a la recerca i docència universitàries, i també, a les empreses públiques o privades que componen el teixit industrial de l’entorn que ho sol·licitin.

Els STR tenen una política de qualitat i han obtingut la Certificat de la ISO 9001:2008 per tal de garantir la màxima qualitat en els seus serveis, gestionant els projectes mitjançant un programari de gestió: el Linx.

Coneix totes les unitats que composen els Serveis Tècnics de Recerca:

  • Assessorament Estadístic

  • Anàlisi Química i Estructural

  • Anàlisi Tèrmica

  • Biotecnologia i Biomedicina

  • Microscòpia

  • Espectrometria de masses

Vull conèixer més a fons els Serveis Tècnics de Recerca.

Enllaç a la web dels Serveis Tècnics de Recerca.

 

Recorda que si ets patró tindràs condicions molt avantatjoses per la utilització dels Serveis Tècnics de Recerca.