Llistat dels grups de recerca que des del Patronat impulsem per afavorir la transferència tecnològica cap el món empresarial. Es tracta de grups consolidats amb estructura i molta experiència internacional en elaboració de convenis en R+D o serveis dirigits a empreses. 11 dels 13 grups promocionats formen part de la xarxa TECNIO, la marca que ha creat la Generalitat des d’ACCIO per identificar els principals centres i agents experts en investigació aplicada i transferència tecnològica de Catalunya.

BCDS

Broadband Network Control and Managemen

GREFEMA

Falta info del acronim

GRETA

Grup de Recerca en Tecnologia Alimentària

ViCoRob

Centre de Visió per Computador i Robòtica

TechnoSperm

Centre de Recerca, Innovació i Transferència en Biotecnologia de la Reproducció Porcina

LEQUIA

Laboratori d'Enginyeria Química i Ambiental

LEPAMAP

Laboratori d'Enginyeria Paperera i Materials Polimèrics

GREP

Grup de Recerca en Enginyeria de Producte, Procés i Producció

GiLab

Graphics & Imaging laboratory

GEOCAMB

Centre de Geologia i Cartografia Ambiental

eXiT

Control Engineering and Intelligent Systems

EASY

Centre d'Informàtica Industrial i Sistemes Intel·ligents

CIDSAV

Centre d'Innovació i Desenvolupament en Sanitat Vegetal

CID

Centre d'Innovació i Desenvolupament Conceptual de Nous Productes

AMADE

Centre d'Anàlisi i Materials Avançats per al Disseny Estructural