El Patronat convoca anualment una convocatòria d’ajuts a la promoció de l’activitat universitària que té com a finalitat atorgar ajuts per a activitats de projecció impulsades des de la Politècnica que es desenvolupin durant l’any, que no siguin de caràcter intern i que, per tant, comportin una col·laboració amb la societat o una incidència especial sobre aquesta, preferentment en l’àmbit de les comarques gironines. Es tracta d’ajuts orientats específicament al personal acadèmic adscrit a la Politècnica.

En les darreres edicions aquests ajuts han tingut una dotació total que s’ha situat al voltant dels 17.000 euros. Orientativament, cadascun dels ajuts concedits pot haver arribat fins a un màxim de 2.500 euros, sense que la quantia de l’ajut hagi superat el 33% del cost total de l’activitat.

Un dels ajuts que sistemàticament ha atorgat el Patronat per aquest concepte és l’ajut al Fòrum Industrial de la Politècnica. Es tracta d’una jornada d’una notable rellevància per a la Politècnica i també per al conjunt de la UdG, en la qual empreses i institucions importants del nostre entorn (algunes d’elles membres del propi Patronat) poden entrar en contacte amb estudiants de la Politècnica.

Ajuts a la Promoció de l'Activitat Universitària 2018 (APAU 2018)