HISTÒRIA

El Patronat de l’Escola Politècnica Superior es va constituir amb l’objectiu principal de promocionar i col·laborar en les activitats acadèmiques que es desenvolupessin al centre, en van ser membres fundadors, industrials, representants d’institucions, Diputació de Girona, Ajuntament de Girona, Cambra de Comerç, delegats de diferents departaments del govern i presidents i degans dels col·legis professionals afins als estudis que imparteix l’Escola.

La primera referència es troba en la “Memòria d'activitats del curs 1973-1974 de l'Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica de Girona de la Universitat Politècnica de Barcelona”. La seva constitució com a òrgan col·legiat inscrit en el Registre de la Generalitat amb el CIF G-17241506, secció 1a, núm. 1689, del Registre de Girona, data del 6 de novembre de 1989.

La creació de la Universitat de Girona va comportar el canvi de nom del Patronat de l’Escola Universitària Politècnica al de Patronat de l’Escola Politècnica Superior. Aquest canvi va ser presentat en el Registre d’Associacions el 28 de juliol de 1992, i es va registrar amb el núm. 294, després de ser aprovat en el ple de Patronat del 3 de juliol de 1992.

Actualment, el Patronat és l’òrgan col·legiat inscrit en el Registre de la Generalitat amb el CIFG –17241506, secció 1a, núm. 1689, del Registre de Girona i té com a objectiu principal l’estudi, difusió, participació i col·laboració en totes les tasques i realitzacions desenvolupades per l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona.

En aquesta línia, el Patronat actua avui com a òrgan de connexió amb els diferents sectors públics i privats de les comarques gironines. Per aquest motiu el Patronat disposa i vol disposar d'una àmplia participació de persones i entitats jurídiques en les activitats que contribueixen a incrementar la qualitat de la formació dels futurs professionals de les nostres empreses i institucions.

En els darrers anys el Patronat ha decidit, d’una banda, estudiar les possibilitats d’engegar accions per a fomentar la transferència tecnològica entre els grups de recerca de la UdG, inicialment un nombre de grups seleccionats per part del Patronat, i les empreses del nostre entorn, en particular les que formen part del propi Patronat.

I, de l’altra banda, modestament i en la mesura del possible, començar a fer accions en aquesta línia del foment de la transferència.

 

MISSIÓ

L’estudi, difusió, participació i col·laboració en les tasques i activitats desenvolupades per l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona amb especial atenció en impulsar aquelles tasques o serveis que incrementin la competitivitat de les empreses del territori gràcies a una bona relació entre la universitat i l’empresa.

 

HISTÒRIC PRESIDENTS

Sr. Jaume Juher Iglesias

2012-
Conseller delegat de Roberlo

Sr. Manel Xifra i Pagès

2007-2012
President de Comexi Grup

Sr. David Marca i Cañellas

1997-2006
Vicepresident de la Cambra de Comerç

Sr. Josep Llagostera Llapart

1996-1997
Director gerent del Grup CRH

Sr. Josep M. Ginés i Pous

1991-1996
President IGSA

Sr. Andreu Agustí i Torras

1974-1990
President Cambra Comerç