Drets i avantatges per ser Patró del Patronat Politècnica

 

 • Descompte del 60% en la utilització de l’EPS LAB, per poder realitzar estudis i tests de mercat durant el llançament de nous productes.

 • Accés a un estand gratuït valorat en 300€, en el Fòrum Industrial.

 • Condicions avantatjoses en la contractació dels STR (Serveis Tècnics de Recerca) de la Universitat de Girona.

 • Rebre informació d’interès empresarial a través d’un butlletí d’informació bimestral.

 • Networking entre les empreses del Patronat en diferents actes.

 • Tracte preferencial en la inserció laboral d’estudiants de l’Escola Politècnica.

 • Difusió de l’empresa dins l’àmbit d’actuació del Patronat.

 • Rebre la visita i el seguiment del promotor del Patronat per trobar possibles projectes d’innovació tecnològica amb els grups de recerca de l’Escola.

 • Utilització dels espais de la Politècnica per a jornades o conferències d’interès empresarial, sense cost.

 • Dret de veu i de vot a les reunions de l’assemblea General.

 • Elegir o ser elegit per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius

 • Intervenir en el govern i en les gestions, i també en els serveis i activitats de l’Associació d’acord amb les normes legals i estatutàries.

Deures per ser Patró del Patronat Politècnica:

 • Ajustar llur actuació a les normes estatutàries

 • Complir els acords del Ple del Patronat i les normes que assenyali el Consell Executiu per dur a terme aquests acords

 • Satisfer puntualment les quotes que s’estableixin. Existeix una quota bàsica de 1.500€/any que a petició de l’empresa es pot augmentar.

 • Fomentar la vinculació d’altres empreses o institucions a l’Associació per tal de promoure’n el creixement.

 • Col·laborar amb el que calgui en interès del bon funcionament de l’Associació.

 

Des del Patronat gràcies a la nostra activitat i xarxa de col·laboradors estem ampliant les avantatges de ser Patró constantment. Pensem que la part de mecenatge i de responsabilitat social segueix essent vital per l’evolució de la nostra associació però també ens veiem amb la obligació de retornar aquest esforç en accions avantatjoses pels nostres patrons.