El Patronat de l’EPS va iniciar durant el curs 2010-11 les “Beques Josep Maria Ginés i Pous per a l’ampliació d’estudis universitaris (BJMGP)” que, amb caràcter anual, tenen com a objectiu el foment de l’especialització tècnica dels titulats en algun dels estudis impartits a l’Escola Politècnica Superior (EPS) de la Universitat de Girona (UdG).

Les beques JMGP s’adrecen a persones titulades a l’EPS que vulguin realitzar una ampliació d’estudis universitaris relacionada amb l’enginyeria o l’arquitectura, en qualsevol dels seus àmbits de desenvolupament. Es tracta d’unes beques orientades a cursar estudis de postgrau en qualsevol universitat estrangera i, en aquest sentit, són beques obertes a rebre propostes d’ampliació d’estudis per part dels estudiants. Independentment de l’àrea de coneixement, en aquestes beques es prioritzaran les propostes presentades per la seva orientació envers la professionalització.

Convocatòria 2018 de les Beques Josep Maria Ginés i Pous (BJMGP 2018)