Dins el marc del programa de beques “Balcells – Generalitat de Catalunya” (BBI) per estudis de postgrau a la HSSoE de la UCI que han estat sempre obertes a qualsevol titulat superior en enginyeria de Catalunya, l’objectiu d’aquest conveni va ser crear dins el marc BBI una beca addicional específicament orientada als estudiants de l’EPS. De manera que, òbviament, les possibilitats dels nostres estudiants d’optar a aquest postgrau s’incrementaven molt notablement; ja que, d’una banda, podien continuar competint en la convocatòria general del conjunt de beques BBI i, de l’altra banda, podien competir alhora per la beca BBI-PEPS només amb altres estudiants de la UdG.

Fruit d’aquest conveni, des del 2003 s’ha convocat anualment i de manera conjunta entre la Generalitat (a través de l’ Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca) i el Patronat la beca “Balsells - Generalitat de Catalunya - Patronat de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona” (BBI-PEPS) amb l’objectiu d’atorgar una beca de postgrau, en l’àrea de l’enginyeria, per realitzar una estada a la HSSoE de la UCI i orientada a persones titulades universitàries que hagin obtingut el títol universitari en enginyeria industrial o enginyeria informàtica en els sis anys previs a la convocatòria a la Universitat de Girona.

La beca BBI-PEPS té una dotació anual total d’uns 52.000 dòlars EUA i l’aportació del Patronat és aproximadament la tercera part d’aquesta dotació total.

Convocatòria 2015 de les Balsells - Generalitat de Catalunya - Patronat de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona (BBI-PEPS 2015)