El Centre Easy Innova lidera el projecte europeu SOMA per al desenvolupament tecnològic avançat en anàlisi d’informació a les xarxes socials. El Centre Easy Innova acull a la ciutat de Girona els socis del projecte SOMA, durant els dies 19 i 20 de març, on es duu a terme la primera reunió de kick-off del projecte. En aquesta trobada es preveu la realització de les presentacions dels participants en el projecte, l’explicació de les tecnologies i les tasques de desenvolupament de cada soci, i s’establirà la gestió general del projecte.

 

Després que el programa transnacional EUROSTARS hagi escollit per a rebre finançament el projecte, SOMA (Smart media management for Social Customer Attention) té per objectiu millorar les tecnologies existents implicades en les interaccions dels clients a les xarxes socials corporatives i permetre que les empreses puguin tenir més informació sobre els seus clients per tal de planificar accions comercials. Aquesta millora es farà, sobretot, a través de l’anàlisi i classificació dels comentaris dels usuaris a les xarxes socials corporatives.

El projecte SOMA ofereix una sèrie de desenvolupaments tecnològics i d’elements diferenciadors en comparació amb d’altres solucions que existeixen avui dia en el mercat com:

1. integració dels diferents canals de les xarxes socials en una sola línia temporal,

2. categoritzacions de les interaccions,

3. una eina d’integració del CRM (Customer Relationship Management) que permetrà integrar els sistemes propis de CRM en una sola eina per contribuir a la millora d’accions de màrqueting,

4. detecció dels comentaris dels líders d’opinió a les xarxes,

5. anàlisi semàntica multilingüe acurada.