InnoCámaras és un programa cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea que té com a objectiu principal contribuir a la millora de la competitivitat de les petites i mitjanes empreses, mitjançant l’adopció d’una cultura a favor de la innovació permanent per aconseguir un creixement econòmic sostingut.

 

Amb aquesta finalitat, es posa a disposició de les Pimes la possibilitat de desenvolupar “Plans Individuals de suport a la innovació”, que consisteix en el desenvolupament d’un pla de sensibilització i suport tutoritzat que inclou dues fases:

Fase IAssessorament especialitzat a la PIME.Consisteix en la realització d’un diagnòstic assistit, per part d’un tutor cameral especialitzat, que permet conèixer el nivell de competitivitat de l’empresa en el seu entorn econòmic i de mercat, identificant possibles actuacions de millora a través de la innovació per millorar la seva situació competitiva.

El finançament per al desenvolupament d’aquests serveis és d’un 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea i en un 50% per la Cambra de Comerç de Girona.

Fase IIPla de recolzament a la innovació.Un cop finalitzada la fase de diagnòstic es dona suport a l’empresa en la posada en pràctica de les recomanacions en matèria d’innovació identificades en la fase anterior i que resulten claus en la millora de la competitivitat.

Aquesta segona fase estarà subvencionada fins a un 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea d’un pressupost màxim de 7.000 eurosa partir de proveïdors externs dels serveis requerits que hagi detectat el diagnòstic.

El programa INNOCÁMARAS pot ser una bona eina per a les petites i mitjanes empreses que estiguin pensant en implementar processos d’innovació o creguin que han de començar a posar-los en pràctica.

Per a més informació: http://www.cambragirona.cat/competitivitat/innovacio-i-tic-2/