Des del Patronat donem la benvinguda a l'empresa Vitrosep. VITROSEP neix el 1992 amb el propòsit de trobar una solució a un problema comú a totes les indústries dedicades a la manufactura del vidre: la pols de vidre. La tecnologia de VITROSEP aconsegueix separar eficaçment les partícules de vidre obtenint aigua neta i un residu sec. L’aigua recuperada es pot utilizar en aplicacions com la refrigeració interna del capçal de les màquines CNC, on s’exigeix aigua lliure de partícules de vidre.

Actualment, clients de 5 continents desenvolupen la seva activitat de manera més rendible i respectuosa amb el medi ambient gràcies a Vitrosep.

Per a més informació podeu accedir al seu web.