Actualment, una exposició clara i concisa d’un projecte permet mantenir l’atenció i en facilita l'acceptació. Tots els projectes d’innovació i emprenedoria acaben en general amb una presentació especial —pitch— davant d’un comitè de direcció integrat pels màxims responsables de l'organització. Una presentació deficient d’un projecte o amb un missatge poc clar que no transmeti el concepte i els seus avantatges està abocat a ser desestimat i suposa la pèrdua del temps invertit i de l’oportunitat de negoci.

Tenim l’experiència i la proposta metodològica per evitar aquestes situacions, i potenciar els projectes dels participants, enfortint aquesta instància final de pitch davant els comitès de direcció.

Objectius:

– Donar a conèixer pas a pas les etapes de preparació i entrenament del pitch de projectes per aplicar-les posteriorment en les empreses dels participants.  

– Conèixer i aplicar la plantilla de pitchde projectesdel Power Pitch Method, explicada pas a pas per a ser transferida o adaptada a l'empresa.

A qui s’adreça:

– Directors de projectes d’innovació o de comunicació.

– Enginyers de projectes, empreses de disseny i despatxos d’arquitectura.

– Emprenedors.

– Directors de màrqueting i comercials.

– Gerents d’empresa i directors generals.

Més informació: http://fundacioudg.org/curs-despecialitzacio-en-pitch-de-presentacio-de-projectes-com-preparar-presentacions-a-comites-de-direccio-i-o-clients.html