Actualitat

Donem la benvinguda al Patronat a l'empresa Plàstics Eumar. Plàstics EUMAR S.L. és una empresa ubicada a Mont-ràs (Girona) que es dedica a la injecció de plàstic des de la seva fundació el 1965. Estan especialitzats en taps de petites dimensions i grans volums de producció. A partir d'un disseny, presentat pel client, realitzen tot el procés fins a l'enviament del producte acabat a les seves instal·lacions.

El Patronat de la Politècnica de Girona premia el talent del estudiants de la Politècnica. En la 22ª Edició del Premis Patronat Projectes final de Carrera el Patronat Politècnica atorga 34.150 € en diferents premis i beques als alumnes amb més talent de la Politècnica. Més de 200 assistents van voler acompanyar als premiats i escoltar la conferència “La Catalunya industrial” del Molt Hble. Sr. Artur Mas.

Des del Patronat donem la benvinguda a Tecno-Elèctric Girona. Tecno Elèctric Girona, S.L. neix amb la vocació de servei. L'esforç constant per a mantenir-se al dia és per oferir les solucions més adients als problemes d'automatismes de manera eficaç, econòmica i a temps. Sense perdre mai la proximitat ni els valors.

Des del Patronat donem la benvinguda a l'empresa Vitrosep. VITROSEP neix el 1992 amb el propòsit de trobar una solució a un problema comú a totes les indústries dedicades a la manufactura del vidre: la pols de vidre. La tecnologia de VITROSEP aconsegueix separar eficaçment les partícules de vidre obtenint aigua neta i un residu sec. L’aigua recuperada es pot utilizar en aplicacions com la refrigeració interna del capçal de les màquines CNC, on s’exigeix aigua lliure de partícules de vidre.

Donem la benvinguda al Grup Torrot al Patronat Politècnica. Torrot Group compta amb una experiència de gairebé 100 anys en el sector de l'esport i la mobilitat a través de les seves marques Torrot i GasGas. Opera en més de 50 països, tenint Espanya com a base corporativa i productiva, i amb una filial a Estats Units.

Donem la benvinguda al grup industrial Tecalum Tecalex al Patronat Politècnica. Tecalum Industrial està especialitzada en la fabricació de productes d’alumini per el sector industrial, situada a Tortellà. Tecalex es un proveïdor amb una gamma completa d'equipament per a l'extrusió de l'alumini, situada a Sant Julià de Ramis.

Actualment, una exposició clara i concisa d’un projecte permet mantenir l’atenció i en facilita l'acceptació. Tots els projectes d’innovació i emprenedoria acaben en general amb una presentació especial —pitch— davant d’un comitè de direcció integrat pels màxims responsables de l'organització. Una presentació deficient d’un projecte o amb un missatge poc clar que no transmeti el concepte i els seus avantatges està abocat a ser desestimat i suposa la pèrdua del temps invertit i de l’oportunitat de negoci.

Des del Patronat donem la benvinguda a Mecanitzats Privat com a nou patró. Mecanitzats Privat SL li ofereix una àmplia varietat de solucions per a totes les seves necessitats. Des de l’enginyeria, prototips, peces simples i peces en sèrie de CNC, fins a utillatge i muntatge de màquines completes.

Des del Patronat, ens sumem al Premis Recerca del Consell Social de la Universitat de Girona i aquest any 2017 impulsem el premi Innovació Industrial.En el cas del premi en la categoria d'innovació industrial patrocinat pel Patronat Politècnica, l'ajut per l'import dels crèdits matriculats en el primer any d'alguna de les titulacions oficials de l'EPS sera de fins a un màxim de 2.000 €, en el cas que l'estudiant no tingui matrícula gratuïta.

L’Associació de Patronat de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona, convoca l'any 2017 la setena edició de les Beques Josep Maria Ginés i Pous per a l’ampliació d’estudis universitaris (BJMGP) que, amb caràcter anual, tenen com a objectiu el foment de l’especialització tècnica dels titulats en algun dels estudis impartits a l’Escola Politècnica Superior (Politècnica) de la Universitat de Girona (UdG).